MAKALELER (YKL)

Din bilimleriyle ilgili makalelere aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz...


http://sdrv.ms/V6ZGAg


Oku!...

DÜŞMANLIK...

Onlara karşı gücünüz yettiği kadar kuvvet ve savaş atları hazırlayın. Onlarla Allah'ın düşmanını, sizin düşmanınızı ve bunlardan başka sizin bilmediğiniz fakat Allah'ın bildiği diğer düşmanları korkutursunuz. Allah yolunda her ne harcarsanız karşılığı size tam olarak ödenir. Size zulmedilmez. (Kur’an, Enfal /60)

Ey iman edenler! Düşmana karşı her türlü savunma tedbirinizi alınız. Onlara karşı ya küçük birlikler halinde hareket ediniz veya topyekûn seferber olunuz. (Kur’an, Nisa/71 )

Ey düşmanım, sen benim ifadem ve hızımsın
Gündüz geceye muhtaç, bana da sen lazımsın

                               Necip Fazıl Kısakürek

Oku!...

ERDEME KAÇIŞ

İnsan ne kadar kaçmaya çalışsa da yalnızlık peşini bırakmaz, kıskıvrak yakalar onu. Aslında kaçmaya çalıştığımız yalnızlık mıdır o da pek bilinmez.

Bilinen bir şey var, o da kaçtığımız. Neden ve nereye kaçtığımız meçhul. Nereye gittiğimiz meçhul. Meçhule yol alan rotasız yelkenler gibi yüzüp gidiyoruz.

Kaçmak, ama kimden? Kendimizden mi? Gerçeklerden mi? Yalnızlıktan mı? Kimden, neden, nereye kaçarsak kaçalım bizi sonunda bekleyen hep yalnızlık olacak…

Tüm kaçışların yalnızlıkla sonuçlandığını her ne kadar ilan etsek de bir kaçış var ki orda Allah’ın yarattığı tüm varlık âlemiyle bir birliktelik söz konusudur. Allah ile bir bütünleşme, bir anlama erme, varlığın hakikatine nüfuz etme vardır. O kaçışın adı günahtan erdeme kaçıştır. Erdeme kaçış, kendi gerçeğimize varışın, kemale erişin adıdır.

Her daim Allah ile birlikte olan, tüm yalnızlıkları aşmış, gerçeğin kalbine erdiği için artık kaçmaktan da vazgeçmiş, erdemin zirvesinde dinginliğe kavuşmuştur. O yüzden her daim Allah ile birlikte olan, günahtan erdeme kaçan insan, nerde olursa olsun yalnız değildir. O daima yüce yaratıcının nefesini hissedecek, asla üzülmeyecektir.

[Yusuf:] "Ey Rabbim!" dedi, "Benim için hapis, bu kadınların isteklerine boyun eğmekten daha iyidir. Çünkü Sen onların oyunlarını-tuzaklarını benden uzak tutmazsan, ben o zaman onların ayartmalarına kapılır ve [doğru nedir, eğri nedir] seçemeyen şaşkın kimselerden olurum". Ve Rabbi o'nun bu duasını olumlayıp o'nu o kadınların tuzaklarına karşı korudu: çünkü O gerçekten her şeyi işiten, her şeyi olduğu gibi bilendir. (12 - Yusuf/ 33,34)

Oku!...

TÜKETİM TOPLUMUNUN OLUŞUMU ve DİN İLE ETKİLEŞİMİ

Günümüz toplumlarının temel özelliklerinden ikisi tüketim toplumu olmaları ve dinin bu toplumlarda güçlenmesidir. Bu makalede ilk olarak tüketim toplumunun ortaya çıkışının kültürel ve entelektüel altyapısı incelendi. Daha sonra, tüketim toplumunun toplumsal yapısı ele alındı. Son olarak, bu çalışmada tüketim toplumunun insanlara sunduğu hedonistik anlayışa, markalar üzerinden üstünlüğe ulaştırma vaadine ve bir sonraki satın alınan mal ile mutlak mutluluğa ulaştırma iddiasına rağmen, dinin günümüzde varlığını sürdürmenin sebepleri ile tüketim toplumu ile din arasındaki etkileşimler incelenmektedir.

TÜKETİM TOPLUMUNUN OLUŞUMU ve DİN İLE ETKİLEŞİMİ
Oku!...

KURANDA MEYSİR KAVRAMI ve GÜNÜMÜZDEKİ BAZI KUMAR TÜRLERİNİN BU ÇERÇEVEDE DEĞERLENDİRİLMESİ

Kur’ân-ı Kerim’de geçen ve kumar anlamına gelen meysir kelimesinin ele alındığı bu makalede, meysirin nasıl bir oyun olduğu, lügat ve tefsirlerdeki anlam boyutu, ilgili ayetlerin düşündürdüğü çerçeve gösterilmeye çalışılmış ve günümüzdeki bazı kumar türlerinin bu bağlamda bir değerlendirmesi yapılmıştır.

KURANDA MEYSİR KAVRAMI ve GÜNÜMÜZDEKİ BAZI KUMAR TÜRLERİNİN BU ÇERÇEVEDE DEĞERLENDİRİLMESİ 
Oku!...

RESULULLAH NE ÇİZMİŞTİ

Efendimiz insanı nasıl çizmişti?
Süleyha Şişman bizlere Efendimiz(as)'in bir çizgisini anlatıyor: Tûl-i emel çizgisini! RESULULLAH NE ÇİZMİŞTİ
Oku!...

e2eSoft VCam v5.0

http://hotfile.com/dl/108195714/725725f/VCam_v5.0_Full.zip.html


Oku!...
 
Copyright (c) 2010 ÖĞRENMEK İSTİYORUM....